Always sad to hear. Condolences to the family.
Creighton